• Σχετικά με αυτήν την εργαλειοθήκη

  broken image

  Αυτή η εργαλειοθήκη σχεδιάστηκε το 2023 στο πλαίσιο του έργου Ιστορίες μίας αθέατης Αθήνας - Invisible Athens Stories - In-Athens.

  Εκτός από την παρούσα ιστοσελίδα, διατίθεται σε έκδοση pdf και issuu.

  Η εργαλειοθήκη προσφέρει μία μεθοδολογική προσέγγιση δημιουργίας φύλλων εργασίας με θέμα τη γνωριμία των μαθητών με την ιστορία και αρχιτεκτονική της πόλη τους, μέσα από τεκμήρια του αποθετηρίου του έργου.

  Η προσέγγιση αυτής της εργαλειοθήκης αναδύθηκε μέσα από εργαστήριο συσχεδίασης μεταξύ σχεδιαστών, ερευνητών, και εκπαιδευτικών Α' Βάθμιας Εκπαίδευσης για την ανάπτυξη φύλλων εργασίας επάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

  broken image
  broken image
 • Πλαίσιο χρήσης

  Μέσα από το έργο in-Athens ψηφιοποιήθηκαν και συγχωνεύτηκαν τρία (3) αρχεία υψηλής ιστορικής σημασίας σε ένα ψηφιακό αποθετήριο που περιλαμβάνει τεκμήρια από την αρχαιότητα, τη νεότερη και τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά της Αθήνας σε μία περιοχή μελέτης στο κέντρο της πόλης. Η περιοχή μελέτης συγκαταλέγει τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, από το ύψος του Χίλτον, έως την Πλατεία Συντάγματος και την οδό Ερμού, έως το ύψος της Παναγιάς Καπνικαρέας. Στη συνέχεια, αυτό το ψηφιακό αποθετήριο με τα τεκμήριά του λειτουργεί ως βάση για τη δημιουργία αφηγηματικών περιηγήσεων μέσω διαδικτύου και μέσω κινητών, οι οποίες προκύπτουν από συμμετοχικές διαδικασίες με την ομάδα έργου, τους εν δυνάμει εμπλεκόμενους και τους χρήστες των ψηφιακών εφαρμογών.

   

  Το μεθοδολογικό πλαίσιο αυτής της εργαλειοθήκης είναι αποτέλεσμα συμμετοχικής σχεδίασης με εκπαιδευτικούς Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης, και συγκεντρώνει καλές πρακτικές που ακολουθούνται ανά τάξη δημοτικού για την ανάπτυξη φύλλων εργασίας (ή εκπαιδευτικών σεναρίων) με χρήση τεκμηρίων από το αποθετήριο και κεντρικό θέμα τη γνωριμία των μαθητών με την ιστορία και την αρχιτεκτονική της πόλης τους. Η μεθοδολογία ανάπτυξης των φύλλων εργασίας επικεντρώνεται στις δεξιότητες που δύναται να αναπτύξει σε κάθε τάξη ο μαθητής με αφορμή το κεντρικό θέμα, στις θεματικές, στους στόχους, και στις φάσεις που μπορεί να λάβει ένα φύλλο εργασίας ανά ηλικιακή ομάδα δημοτικού.

   

  Τέλος, προτείνονται τεκμήρια για έμπνευση, πιλοτικά φύλλα εργασίας, και μία δραστηριότητα έκπληξη που μπορεί να εκκινήσει περιέργεια και ανακάλυψη.

 • broken image

  Θέματα φύλλου εργασίας

  • Θεματικές διαδρομές ή εκδρομές.
  • Ενασχόληση με τη φύση και τα ζώα.
  • Αναφορά σε ερείπια ή αρχαιολογικά κατάλοιπα με τη μορφή του αόρατου στοιχείου.
  • Σύγκριση αόρατου - ορατού στοιχείου.

  Στόχοι φύλλου εργασίας

  1. Να βιώσουν το χώρο.

  2. Να συνδέσουν βίωμα και μάθηση πέρα από τις "θεωρητικές γνώσεις".

  3. Να αποκτήσουν αισθητικά κριτήρια.

  4. Να συγκρίνουν το τότε και το τώρα.

  5. Να εξοικειωθούν με την πόλη και την ιστορία της.

  6. Να γνωρίσουν πτυχές της καθημερινής ζωής του παρελθόντος και του σήμερα.

  7. Να διαμορφώσουν το μέλλον με βάση τα παραπάνω.

 • Δεξιότητες

  Το φύλλο εργασίας για αυτές τις τάξεις αποτελεί έναν πιο ελεύθερο και ημιδομημένο τρόπο προσέγγισης για την εμπλοκή αυτών των ηλικιών.

   

  Είναι πιο κοντά σε ένα παιχνίδι ανακάλυψης ή κυνήγι θησαυρού που έχει ανάγκη από αφήγηση και απλές οδηγίες για αποστολές που θα καθοδηγήσουν τα παιδιά στο στόχο.

  broken image

  Κεντρικό ερώτημα

  broken image

  Απαιτούμενα υλικά

  broken image

  Χαρτί, κυρομπογιές, χάρτης, ρυζόχαρτο

  Ηλικίες και εύρος τάξεων

  broken image

  Νηπιαγωγείο έως Β' τάξη δημοτικού

  Σχετικό φύλλο εργασίας

  Ένα πιλοτικό φύλλο εργασίας βρίσκεται στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me για όλους εδώ.

  Τεκμήρια

  Δύο αντιπροσωπευτικά τεκμήρια του πιλοτικού φύλλου εργασίας που αποτέλεσαν έμπνευση βρίσκονται στο ψηφιακό αποθετήριο in-Athens εδώ και εδώ.

 • broken image

  Θέματα φύλλου εργασίας

  • Εύρεση ενός συνδέσμου μεταξύ λογοτεχνίας /τέχνης και αρχιτεκτονικής.
  • Χρήση του συνδέσμου για αναφορές στην τέχνη και τη ζωή.
  • Αλλαγή πόλης /περιοχής.
  • Βιοτικό επίπεδο και καθημερινότητα τότε και σήμερα.

  Στόχοι φύλλου εργασίας

  1. Να βιώσουν το χώρο.

  2. Να συνδέσουν βίωμα και μάθηση πέρα από τις "θεωρητικές γνώσεις".

  3. Να αποκτήσουν αισθητικά κριτήρια.

  4. Να συγκρίνουν το τότε και το τώρα.

  5. Να εξοικειωθούν με την πόλη και την ιστορία της.

  6. Να γνωρίσουν πτυχές της καθημερινής ζωής του παρελθόντος και του σήμερα.

  7. Να διαμορφώσουν το μέλλον με βάση τα παραπάνω.

  7. Να διαμορφώσουν το μέλλον με βάση τα παραπάνω.

 • Δεξιότητες

  Το φύλλο εργασίας αυτών των ηλικιών, με προσαρμογές στο περιεχόμενο, όπως ιστορικά στοιχεία και περιγραφές, μπορεί να απευθυνθεί και σε μεγαλύτερες τάξεις δημοτικού.

   

  Έχει σκοπό να αποτελέσει αρχικά μία αφόρμηση για διάλογο και στοχασμό, και έπειτα παραγωγή λόγου, επιτόπια παρατήρηση, σύνδεση με άλλα έργα τέχνης, δημιουργική σκέψη και αποτύπωση (ζωγραφιές).

  broken image

  Κεντρικό ερώτημα

  broken image

  Απαιτούμενα υλικά

  broken image

  Χαρτί, κυρομπογιές, χάρτης, ρυζόχαρτο

  Ηλικίες και εύρος τάξεων

  broken image

  Γ' έως ΣΤ' τάξη δημοτικού

  Σχετικό φύλλο εργασίας

  Ένα πιλοτικό φύλλο εργασίας βρίσκεται στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me για όλους εδώ.

  Τεκμήρια

  Ένα αντιπροσωπευτικό τεκμήριο που χρησιμοποιήθηκε στο πιλοτικό φύλλο εργασίας για να εκκινήσει περιέργεια και διάλογο βρίσκεται εδώ.

  Παράλληλα, το τεκμήριο αυτό συνδέθηκε με ένα κτήριο που βρίσκεται στο ψηφιακό αποθετήριο in-Athens εδώ.

 • broken image

  Θέματα φύλλου εργασίας

  • Αλλαγή πόλης / περιοχής / κτηρίου.
  • Αλλαγή χρήσης / περιοχής / κτηρίου.
  • Μελλοντικές αλλαγές / μελλοντική χρήση.
  • Υλικά, ενέργεια, περιβάλλον.

  Στόχοι φύλλου εργασίας

  1. Να εξοικειωθούν με την πόλη και την ιστορία της.

  2. Να βιώσουν το χώρο.

  3. Να συγκρίνουν το τότε και το τώρα.

  4. Να διαμορφώσουν το μέλλον με βάση τα παραπάνω.

  5. Να συνδέσουν βίωμα και μάθηση πέρα από τις "θεωρητικές γνώσεις".

  6. Να γνωρίσουν πτυχές της καθημερινής ζωής του παρελθόντος και του σήμερα.

  7. Να αποκτήσουν αισθητικά κριτήρια.

 • Δεξιότητες

  Το φύλλο εργασίας για αυτές τις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού, έχει κεντρικό στόχο να παρουσιάσει την αλλαγή χρήσης χώρου ή κτηρίων.

   

  Στην ιδανική προέκτασή του, επιθυμεί να δημιουργήσει ερεθίσματα για συζήτηση επάνω σε θέματα ενεργειακής αυτονομίας κτηρίου με παρατήρηση υλικών, περιβάλλον χώρου και πράσινου, προκειμένου να συνδεθεί με άλλα σχετικά μαθήματα.

  broken image

  Κεντρικό ερώτημα

  broken image

  Απαιτούμενα υλικά

  broken image

  Σημειωματάριο, μολύβι, φωτογραφική μηχανή, διαδίκτυο

  Ηλικίες και εύρος τάξεων

  broken image

  Ε' έως ΣΤ' τάξη δημοτικού και άνω

  Σχετικό φύλλο εργασίας

  Ένα πιλοτικό φύλλο εργασίας βρίσκεται στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me για όλους εδώ.

  Τεκμήρια

  Δύο αντιπροσωπευτικά τεκμήρια που χρησιμοποιήθηκαν στο πιλοτικό φύλλο εργασίας βρίσκονται στο ψηφιακό αποθετήριο in-Athens εδώ και εδώ.

 • Κουτί μυστηρίου | Mystery box

  Μία ενδεδειγμένη εναρκτήρια δραστηριότητα για όλες τις ηλικίες

  Η δραστηριότητα του Mystery Box αποτελεί μια ευφάνταστη παιδαγωγική στρατηγική που συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη και προωθεί τη δια βίου μάθηση μέσα από την περιέργεια και την ανακάλυψη.

  broken image
  broken image

  Η χρήση αποκομμάτων, στη μορφή μικρών εικόνων, από τεκμήρια που έχουν χρησιμοποιηθεί στο έργο in-Athens προκειμένου να εκκινήσουν μία δραστηριότητα Mystery Box για τη γνωριμία των μαθητών με την Αθήνα.

   

  Κόψτε τις εικόνες από το αρχείο pdf που βρίσκεται εδώ, και χρησιμοποιήστε τες σαν αντικείμενα του Mystery Box.

   

  Ακόμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες για πιο δημιουργικές δραστηριότη-

  τες, όπως κολάζ.

  broken image
 • Συνδεθείτε μαζί μας

  Και ανακαλύψτε τα ψηφιακά εργαλεία μας!

  broken image

  Facebook

  broken image

  Instagram

  broken image

  in-Athens.gr

  broken image

  izi.travel

  broken image

  Youtube

  broken image

  4all.e-me.edu.gr